Ġwanni Pawlu II. Il-Bijografija - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Storja
ANDREA RICCARDI

Numru ISBN: 978-99957-3-001-7
Format: Qoxra iebsa
Qjies: 215x145mm
Paġni: 576
Sena: 2011
This product is unavailable.
€ 26.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

"Ġwanni Pawlu II kien ġej minn poplu ta’ tbatija, dak Pollakk, li kien imġarrab b’tant provi fl-istorja tiegħu. Minn dan il-poplu batut, wara ħafna persekuzzjonijiet, tiżviluppa l-qawwa li tittama. Ġwanni Pawlu II kien midħla tat-tbatija, mhux biss personali iżda wkoll tal-poplu tiegħu u ta’ tant oħrajn, bnedmin u popli. Rajtu jbati, iżda qatt imnikket. Huwa, sa mill-bidu tal-pontifikat tiegħu, tkellem dwar Avvent ġdid. Kien jittama li fl-istorja kien sa jseħħ żmien ta’ ferħ għall-Kristjaniżmu."
(PAPA BENEDITTU XVI, minn taħdita mal-Awtur)
Werrej:

DAĦLA

I. IL-MISTERU WOJTYLA
 • Bniedem barrani
 • Żewġ kandidati Taljani
 • Wara Pawlu VI, il-Papa tal-kriżijiet il-kbar
 • Tiftix għall-Papa
 • Tmiem il-Papat Taljan
 • Il-misteru tal-Papa l-ġdid

II. IL-BNIEDEM U ĠRAJJIETU
 • Il-Pollakk
 • Pollakk fost l-oħrajn
 • Fidi u niket
 • Ħabib tal-Lhud
 • Tliet ritatti fil-kamra tal-Papa
 • Il-memorja u l-kustodju ta’ Wawel
 • San Stanislaw u l-martirju
 • Bejn il-gwerra u l-“Ħniena Divina”
 • Fis-seminarju tal-Prinċep Metropolitan
 • “Hu ma jaħrabx quddiem ix-xwabel bħal dan it-Taljan…”

III. QASSIS POLLAKK
 • Ewropew
 • Jitgħallem f’Ruma u fl-Ewropa
 • Saċerdozju u pastorali ġdida
 • Sens ta’ universalità
 • Qassis fil-Polonja Komunista
 • Fil-Knisja tal-Kardinal Wyszyński
 • Il-wirt diffiċli tal-Kardinal Sapieha
 • Umanista Nisrani
 • Professur f’Lublinu
 • “Wojtyła ħalla impressjoni kbira”

IV. ISQOF POLLAKK
 • Orizzont ġdid
 • Isqof pastorali u popolari
 • Il-pastorali tal-arċisqof ta’ Krakovja
 • Wyszyński u Wojtyła
 • Tgħix f’reġim totalitarju
 • Il-Komunisti jiġġudikaw lil Wojtyła
 • Isqof fenomenologu
 • Konvinzjonijiet qawwija ta’ ftuħ
 • L-universalità tal-Konċilju
 • Il-post-Konċilju turbulenti
 • Bejn politika u Vanġelu

V. PAPA TASSEW ĠDID
 • Papa barrani għall-Ewropa
 • Papa progressiv jew konservattiv?
 • Papa konċiljari
 • Xi jfisser tkun Kattoliku wara l-Konċilju?
 • Il-jien jidħol fil-papat
 • Storja personali
 • Ġrajja ta’ sofferenza

VI. L-ATTENTAT U L-MARTIRJU
 • It-13 ta’ Mejju 1981
 • Id-delitt l-iswed tas-seklu
 • It-Tork
 • Jiċċara pjan misterjuż
 • Żmien ta’ martri ġodda u ta’ maħfra
 • Il-qawwa tal-martri u l-biża’ tal-Insara

VII. IL-PUNENT DIFFIĊLI
 • Isqof ta’ Ruma u Primat tal-Italja
 • Il-proposta tal-Papa għall-Italja
 • Mudell għall-Italja u forsi għall-Ewropa
 • Il-proposta tal-Kardinal Martini u ċ-CEI ta’ Ruini
 • Franza u l-kriżi tagħha
 • Il-kritika tat-tradizzjoni
 • Nadattaw ruħna jew le?
 • Is-“simpatija”
 • In-nofs l-ieħor tad-dinja
 • Wojtyła jagħżel l-Ewropa
 • L-Ewropa: riforma jew missjoni?

VIII. ID-DINJA L-KBIRA
 • L-Istati Uniti
 • Mexxej kbir reliġjuż fl-Istati Uniti
 • Maltempata fil-kontinent l-aktar Kattoliku fid-dinja
 • Knisja aktar spiritwali u soċjali
 • It-teoloġija tal-liberazzjoni
 • Il-Kristjaneżmu l-ieħor

IX. IL-MARXIŻMU U L-IMPERU TIEGĦU
 • Storja ferm diffiċli
 • Il-Kardinal Casaroli
 • Ġwanni Pawlu II u d-diplomazija Vatikana
 • Mhux anti-komuniżmu, imma lil hemm mill-Komuniżmu
 • Politika kbira aktar milli diplomazija
 • Fil-Lvant: ġlieda iebsa ħafna
 • “M”intomx ilsiera!”
 • Il-finanzi u l-bidliet tal-Lvant
 • Fit-taħbila politiko-reliġjuża tal-Lvant
 • Il-Papa ta’ Ruma, il-ġeneral u l-imperatur tal-Orjent
 • Vatikan-USSR: l-ewwel djalogu fil-Kremlin sa mill-1917
 • Laqgħa storika u tmiem ta’ epoka

X. IL-MEXXEJ GLOBALI
 • Tiċħadtx għall-ħelsien
 • Kontra l-Marxiżmu, iżda b’solidarjetà
 • It-tranżizzjoni nnegozjata fiċ-Ċile
 • Tmiem ir-rivoluzzjoni
 • Ġwanni Pawlu II u l-Knisja Ortodossa
 • Il-“primat” diffiċli
 • Wojtyła: mexxej għall-Insara

XI. IL-PAĊI U L-GĦAJXIEN FLIMKIEN
 • Fost dawk li jiġġieldu
 • L-Użu tal-forza u l-paċi fost il-ġnus
 • Wara l-1989, xenarji ġodda u xi telfiet
 • Il-11 ta’ Settembru 2011 u wara
 • Wara l-Komuniżmu, lejn is-seklu XXI
 • Il-Komuniżmu wara l-1989
 • X’nagħmlu mal-Islam?
 • Fost il-Musulmani
 • Inkunu Kattoliċi u ngħixu mal-oħrajn
 • Il-kumpless tal-Libanu
 • Il-viżjoni ta’ Assisi
 • Il-prova tal-Art Imqaddsa
 • Ngħixu l-multipliċità u nżommu l-identità

XII. GVERN KARIŻMATIKU
 • Is-suċċessir tal-prinċep riformatur
 • Kariżma bħala gvern
 • Rivoluzzjoni tal-medja
 • Programm ta’ tmexxija?
 • Id-“diviżjonijiet tal-Papa”
 • Il-kriżi tar-reliġjużi
 • Il-pastorali tal-vjaġġ
 • “Il-profeta postmodern”
 • Il-Papa ma jiggvernax?
 • Il-kollaboraturi tal-gvern
 • Riforma tal-Kurja u tal-Knisja

XIII. IL-ĠLIEDA GĦALL-ĦAJJA
 • Leħen il-foqra
 • Kultura oħra tal-ħajja
 • Il-mistiku
 • Maħkum mill-mard
 • L-agunija
 • L-addijo

INDIĊI TAL-ISMIJIET
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content