DWARNA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
DWARNA
Xi ħaġa dwarna...
Niċċelebraw it-twelid tagħna bħala Dar Editriċi fl-1967 meta P. Alexander Bonnici waqqaf bil-kunsens tal-Provinċjal din id-dar tal-pubblikazzjonijiet.

Iċ-ĊAK (Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni), fi ħdan il-Patrijiet Franġiskani Konventwali, twaqqaf fl-1998 bl-iskop li jwieġeb għall-ħtiġijiet tal-animazzjoni reliġjuża permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Beda jippubblika diversi fuljetti, rivisti u kotba ta' natura reliġjuża u fl-2005 inkorpora miegħu d-Dar Editriċi Reliġjon u Ħajja  wara li Patri Alessandru Bonnici miet ħesrem fl-2006. Id-Dar Editriċi kompliet bil-ħidma fil-qasam tal-kotba reliġjużi u f'dan l-aħħar żmien saret il-pubblikatur uffiċċjali tad-dokumenti l-aktar importanti tal-Knisja u tal-Papiet; dan bi ftehim mal-Konferenza Episkopali Maltija u mal-Libreria Editrice Vaticana. Tikkollabora ma' diversi djar editriċi barra minn Malta. Reliġjon u Ħajja ppubblikat sal-lum aktar minn 290 ktieb.

KOTBA ĠODDA
Kotba ta' natura reliġjuża b'firxa wiesgħa ta' temi.
SAPPORT GĦALL-KLIJENT
Inwieġbu f'qasir żmien għal tagħrif li l-klijent jista' jkollu.
DELIVERY
Inwasslulek l-ordinijiet tiegħek sa wara l-bieb ta' darek.
GARANZIJA 100%
Kontenut, kwalità u servizz mill-aqwa huma l-prijorità tagħna.
Min Aħna

Reliġjon u Ħajja hija Dar Editriċi tal-Franġiskani MInuri Konventwali.
Il-Bord Editorjali jieħu ħsieb li jfassal programm ta' pubblikazzjonijiet u jilqa' proposti minn awturi li jixtiequ jippublikaw magħna.
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content