Mur emmnek, Mulej! - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Pastorali
ELIAS VELLA

Numru ISBN: 978-99909-3-027-7
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 176
Sena: 2013
Immediate availability
€ 5.50
Add
Dwar dan il-ktieb:

Mur emmnek, Mulej! huwa ktieb ieħor fis-sensiela ta’ kotba, li l-għan tagħhom huwa wieħed – dak li jwassal “il-Kelma”. L-istil ta’ Patri Elija issa kulħadd huwa midħla tiegħu. Il-Ktieb fih ġabra ta’ stejjer, rakkonti, ħrejjef u ġrajjiet meħudha mill-ħajja ta’ kuljum. Huma l-parabboli ta’ żmienna. Parabboli bħalma kienu dawk ta’ Ġesù. Parabboli sempliċi, li jifhimhom kulħadd bi kliem ċar u tond, mingħajr tidwir u li jolqot fil-laħam il-ħaj. Stejjer li joħolqu tbissima, bi kliem ħelu, imma bis-sens. Parabboli li jistiednu għar-riflessjoni u għall-indiema. Rakkonti li jagħtu kuraġġ, jibnu, ifejqu, jeħilsu lil min jaqrahom. Huma ġrajjiet li jkabbru l-fidi ta’ min jaqrahom jew jismagħhom.
P. Thomas Calleja, mill-Preżentazzjoni tal-Ktieb
Werrej:

  • Preżentazzjoni
  • Qabel ma tibda taqra

1. Edison, l-injurant
2. Ħasbuha tifel
3. Ikla weraq tat-te
4. Qatt ingħalaqt fit-toilet?
5. Il-buffu taċ-ċirku
6. Il-lingwa tal-Ġenna
7. Il-lingwa tal-iljunfant
8. Kunjomi “Qaddis”
9. Xemx dejjem tiddi
10. Żgur li nerġa’ niżżewġek!
11. Il-farm tal-knisja
12. Ftit xaħam tas-sriep
13. Ilma fuq dahar il-papri
14. Iż-żelqa ta’ Santa Tereża
15. Granċijiet mimlija
16. It-torta tal-Fra
17. Tiffissax fuq it-trab
18. Int inxurjat?
19. Nibża’ mill-ekwipaġġ
20. Poplu magħtub
21. Petra tħammeġ fuq it-tapit
22. Int m’intix stoċċ tas-snien
23. Ċimiterju tal-ġenerosità
24. Spiċċat l-irġulija
25. Il-ġlekk ta’ Jimmy
26. Tereża ddoqq il-flawt
27. Mort nilgħab il-pokies
28. Kif tqaxxar fenek
29. Tikkupjawnix
30. Ġorġ joħrog jistad
31. Kok fenomenali
32. Banju tax-xemx
33. Il-buttuni fil-komma tal-ġlekk
34. Il-qrara ta’ Toti
35. Ħriġna minn qoxritna
36. Anna taqbżilha għajnejha
37. Riċetta biex tneħħi t-tensjoni
38. Miskina! Kemm tbati biex tqum!
39. Bastjan jiġġerra bil-kelb
40. Ix-xniegħa diġà ġriet
41. Ġrieden jiġru wara Marthese
42. Tonio lura mill-Awstralja
43. Inċova u tewm
44. Nigdmu lil xulxin
45. Il-patt ta’ Gordon ma’ Marta
46. Il-gażaża bil-pitrolju
47. Agħtini 100
48. Il-qalb tajba tax-xitan
49. Ġugarell f’idejn il-Mulej
50. Żelqu f’beżqa ilma
51. Fejn hu? Fejn hu?
52. Il-festa tal-boloh
53. Daħalli insett fis-sandli
54. Qalbu butir
55. Birra fit-Tea-pots
56. Carmen tfixklet
57. Marija mdendla mal-linef
58. Rita troxx il-bżar
59. Ħalaq b’idu x-xellugija
60. L-Ewkaristija mhijiex Slogan
61. Inbet fejn ħawluk
62. Tempesta f’tazza ilma
63. Moira miblugħa bil-għaġeb
64. Raffaellina tilfet rasha
65. Nies ta’ bilanċ
66. Veru li kull festa hi tempesta?
67. Raxx iċ-ċili fuq l-ikel
68. Ikla ravjul
69. Basta jkun Ingliż!
70. Pastaż!
71. Dan Alla kif jagħmel?
72. Mhux kulħadd jaf jibki!
73. Kemm int qrib il-mewt?
74. Tereża toħroġ għax-shopping
75. San Pawl midneb kbir
76. Il-ħajja daħket bija
77. Sitta xaħam fuq karta
78. Ix-xahar tal-boloh
79. It-Torri ta’ Pisa
80. Iz-zija ta’ Kristu
81. Charmaine taħt is-sodda
82. Ix-xahar tar-riħ isfel
83. Marija kienet sa tegħreq
84. M.G. – G.M.
85. Apoloġija lill-fratelli
86. Nies sponża
87. Ġibs verġni
88. Mill-Milied sa San Stiefnu
89. Il-pjanijiet ta’ Alla… u tiegħek
90. Mulej agħmilni iblah!
91. Prosit, x’int sabiħa!
92. Kliemek… jaħraq jew isaħħan?
93. Esperjenza fl-isptar
94. Knejjes iffullati
95. Tgħallem… ieqaf!
96. L-imxajtan ta’ Ġeneżaret
97. Tibża’ xejn mill-ġrieden?
98. Il-Bambin imċappas bin-nugrufun
99. L-akbar ħabiba… il-kelba
100. Ir-raġel tal-friġġ

  • Wasalna fl-aħħar
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content