Mill-Qari għall-għejxien tal-Kelma ta' Alla - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Bibbja
MARTIN MICALLEF

Numru ISBN: 978-99918-603-10-7
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x130mm
Paġni: 184
Sena: 2020
Immediate availability
€ 7.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Il-metodu tat-talb imsejjaħ il-Lectio Divina huwa wieħed mill-metodi ta’ talb bil-Bibbja... Fr Martin Micallef OFMCap jipprovdi għajnuna għal-Lectio Divina f’din il-ġabra ta’ testi mill-Bibbja għal żmien ir-Randan... Il-Lectio Divina, ssir fija skola fejn nitgħallem naħseb skont kif jaħseb Alla, u li nikkoltiva l-kapaċità li ninterpreta kull sitwazzjoni billi naħseb bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù.
(Mill-Preżentazzjoni tal-ktieb)
Werrej:

Preżentazzjoni
Kif nagħmel Lectio Divina

L-EWWEL ĦADD TAR-RANDAN
Ġesù ittentat mix-Xitan
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN
It-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IT-TIELET ĦADD TAR-RANDAN
Il-laqgħa ta’ Ġesù mal-mara Samaritana
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IR-RABA’ ĦADD TAR-RANDAN
L-agħma mit-twelid
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IL-ĦAMES ĦADD TAR-RANDAN
Il-qawmien ta' Lazzru mill-mewt
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2021. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content