Paul Darmanin - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
PAUL DARMANIN twieled Birkirkara u studja fl-Università ta' Malta, fl-Istituto Teologico di Assisi fejn ha l-Baċċelllerat fit-Teoloġija. Huwa membru tal-Provinċja tal-Franġiskani Konventwali u gie ordnat saċerdot fl-1997. Speċjalizza fl-ISPICS (Ruma) fejn ħa diploma fil-Pastorali tal-Komunikazzjoni Soċjali u waqaf iċ-ĊAK (Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni) fl-1998. Għal xi żmien kien visiting lecturer fil-Facultà tal-Istudji tal-Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta u jaħdem fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet reliġjużi.
Pubblikazzjonijiet:
Back to content