Mill-qari għall-għejxien tal-Kelma ta' Alla - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
MILL-QARI GĦALL-GĦEJXIEN
TAL-KELMA TA' ALLA
Lectio Divina
għall-Evanġelju taż-żmien ir-Randan Sena A
ADD TO CART
Awtur: Martin Micallef
Kategorija: Bibbja
Numru ISBN: 978-99918-603-10-7
Format: Qoxra rabta
Qjies: 210x130mm
Paġni: 184
Sena: 2020
Prezz: €7.00

Dwar dan il-ktieb:

Il-metodu tat-talb imsejjaħ il-Lectio Divina huwa wieħed mill-metodi ta’ talb bil-Bibbja... Fr Martin Micallef OFMCap jipprovdi għajnuna għal-Lectio Divina f’din il-ġabra ta’ testi mill-Bibbja għal żmien ir-Randan... Il-Lectio Divina, ssir fija skola fejn nitgħallem naħseb skont kif jaħseb Alla, u li nikkoltiva l-kapaċità li ninterpreta kull sitwazzjoni billi naħseb bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù.
(Mill-Preżentazzjoni tal-ktieb)
Preżentazzjoni
Kif nagħmel Lectio Divina

L-EWWEL ĦADD TAR-RANDAN
Ġesù ittentat mix-Xitan
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN
It-Trasfigurazzjoni ta ’ Ġesù
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IT-TIELET ĦADD TAR-RANDAN
Il-laqgħa ta’ Ġesù mal-mara Samaritana
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IR-RABA’ ĦADD TAR-RANDAN
L-agħma mit-twelid
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IL-ĦAMES ĦADD TAR-RANDAN
Il-qawmien ta' Lazzru mill-mewt
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio
Back to content