Fil-kwiet immur nistrieħ - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
FIL-KWIET IMMUR NISTRIEĦ
Il-Kompieta: it-talba qabel l-irqad
Awtur: Liturġija tas-Sigħat
Kategorija: Liturġija
Numru ISBN: 978-99957-3-079-6
Format: Qoxra rabta
Qjies: 154x111mm
Paġni: 64
Sena: 2018
Prezz: €3.00

Dwar dan il-ktieb:

Il-Kompieta (mil-Latin Completorium), hi t-Talba ta’ Għeluq il-Jum, li tingħad qabel il-mistrieħ tal-lejl “ukoll jekk ikun wara nofs il-lejl.” Hi drawwa mill-isbaħ, irrikmandata mill-għorrief talħajja spiritwali, li n-Nisrani qabel l-irqad jagħmel eżami talkuxjenza biex jagħraf x’kienu n-nuqqasijiet tiegħu tul il-jum, jisgħobbih minnhom u jitlob l-għajnuna biex l-għada juri aktar ħeġġa għall-perfezzjoni.
(Rev. Kan. Jesmond Manicaro, mill-Preżentazzjoni)
Preżentazzjoni

  • Wara l-I Għasar tal-Ħdud u tas-Solennitajiet
u matul l-Ottava tal-Milied u tal-Għid
  • Wara t-II Għasar tal-Ħdud u tas-Solennitajiet,
f’Ħamis ix-Xirka, fil-Ġimgħa l-Kbira u f’Sibt il-Għid,
u matul l-Ottava tal-Milied u tal-Għid
  • It-Tnejn
  • It-Tlieta
  • L-Erbgħa
  • Il-Ħamis
  • Il-Ġimgħa
Jinteressak dan il-ktieb?
Agħmel kuntatt magħna!

Back to content